Algemene voorwaarden

  1. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen Annemarie sportmassage en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Haarlem. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Annemarie sportmassage is aanvaard.

  1. Inspanningen

Annemarie sportmassage zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal Annemarie sportmassage haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

  1. Reserveringen en annuleringen

Annemarie sportmassage maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering, -bevestiging -en herinneringssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven aan Annemarie sportmassage. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Annemarie sportmassage de afgesproken behandeling voor 100% aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij Annemarie sportmassage aankomt, mag Annemarie sportmassage de behandeling inkorten en wijzigt het tarief niet.

  1. Prijzen en betalingen

Annemarie sportmassage vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen geschieden vooraf op het online boekingssysteem per IDEAL of Credit Card

  1. Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet Annemarie sportmassage voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Annemarie sportmassage behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Annemarie sportmassage zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.

  1. Aansprakelijkheid

Annemarie sportmassage is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Annemarie sportmassage is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van behandelingen op een zwangerschap. Annemarie sportmassage is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

  1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur per mail. Annemarie sportmassage zal een passende oplossing aanbieden.

  1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Annemarie sportmassage en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Annemarie Sportmassage 
BTW Nummer: NL002076849B41
KVK Nummer: 34326133